.::Achievement::.

นโยบายของบริษัทฯ

"พรเจริญมุ่งมั่น สร้างสรรค์คุณภาพ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

เป้าหมายของบริษัทฯ

  • ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ  ในราคาสมเหตุสมผล  ยุติธรรมกับผู้บริโภค
  • พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  ตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย
  • ยึดถือความรวดเร็ว  ฉับไว  และมั่นใจในบริการ